Projekt

22. 01. 2019

Názov projektu:
 „Termomont Dolná Krupá, s. r. o. - zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vo fáze rozvoja“

 

Hlavný cieľ projektu: 
Realizácia inovácie produktu – služby, v podobe komplexnej dodávky výroby špecializovaných prefabrikátov, najmä typu HDPE využívaných v oblasti stavebníctva ako potrubné systémy inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizácia, priemyselné využitie) za pomoci plne automatizovaných zariadení na zváranie plastov s možnosťou uhlového zvárania, čo umožní výrobu jednotlivých komponentov, ako aj komplexných celkov pre inštaláciu vrátane špeciálnych komponentov vyrobených priamo na mieru pre špecifické technické riešenia.