Segmentové zváranie plastov

 

Výrobky Termomont

  D63–D90 D90–D400 D400–D500
Samostatne zvárané prvky priamy zvar priamy aj segmentový zvar priamy zvar
Zvárané zostavy vodárenské
Zvárané zostavy plynárenské
Sústavy vodárenských armatúr
Sústavy plynárenských armatúr

 

Cenník

  HDPE PP LDPE Iné
Zvar do D160 16,00 € 20,00 € 22,00 € 25,00 €
Zvar od D160 do D450 32,00 € 40,00 € 44,00 € 50,00 €
Zvar nad D450 64,00 € 80,00 € 88,00 € 100,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH

 

Ďalšie služby

  • predzváranie vodárenských a plynárenských sústav na mieru vo výrobnej hale pred inštaláciou
  • výroba pripravených zostáv uľahčujúcich inštalácie na mieste v komplikovanom, či rizikovom prostredí, poprípade v prostredí nevhodnom na zváranie plastov
  • príprava havarijných súprav a ich častí

 

Projekt: “Termomont Dolná Krupá, s.r.o. – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vo fáze rozvoja
Kód Projektu v ITMS2014+: 313031K876 je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja