Firemná identita

Naše poslanie

Prostredníctvom poskytovania kvalitných a komplexných inžinierskych a realizačných služieb v oblasti realizácie stavieb plynovodov, parovodov a technického vybavenia budov má spoločnosť záujem neustále podporovať obchodných partnerov v ich úsilí o zdokonaľovanie, skvalitňovanie a zefektívňovanie vlastnej činnosti.

Naša vízia

Dosiahnuť a udržať si popredné postavenie na domácom trhu pri poskytovaní komplexných inžinierskych a realizačných služieb v kľúčových odvetviach priemyslu Slovenska a vyrovnať sa kvalitou a profesionalitou poskytovaných služieb uznávaným spoločnostiam zaoberajúcimi sa rovnakou činnosťou v zahraničí.

Firemná kultúra

Zámerom spoločnosti je stavať firemnú kultúru na uznávaných princípoch a hodnotách, ktoré sú v súlade s podnikateľským zámerom spoločnosti, očakávaniami obchodných partnerov i osobnými očakávaniami zamestnancov.

Hodnoty, v ktoré veríme

 • Orientácia na výsledky

  • základným kritériom úspešnosti zamestnanca, tímu a spoločnosti je výsledok
  • hodnota zamestnanca je daná jeho príspevkom k výsledkom spoločnosti
 • Tím

  • náš produkt je kolektívne dielo
  • sme na jednej lodi
 • Zamestnanec

  • naše podnikanie je založené na znalostiach a zručnostiach
  • sa trvale vzdeláva a rozvíja svoje zručnosti
  • trvalá starostlivosť o zamestnancov a vytváranie nadštandardných podmienok práce
 • Zmena

  • jediná istá vec v neistom svete
  • prirodzená súčasť nášho podnikania, musíme ju zvládať
  • neustále skvalitňovanie, zlepšovanie a inovácie su naša konkurenčná výhoda
 • Načúvať hlasu zákazníka

  • je povinnosťou každého zamestnanca
  • trvalé napĺňanie a prekračovanie očakávaní zákazníka
  • každý zákazník ma externého i interného zákazníka
 • Prosperita

  • spokojní zákazníci, zamestnanci, majitelia
  • budovanie dlhodobých partnerských vzťahov s dodávateľmi