O firme

Spoločnosť Termomont je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá vystupuje v úlohe: Dodávateľa riešení „na kľúč” v oblasti projekcie, dodávky a realizácie plynovodov VVTL, VTL, STL, NTL, parovodov, horúcovodov a regulačných staníc plynu.

 • Stavebno-montážnej organizácie realizujúcej dodávky na „kľúč“ v oblasti ústredného vykurovania, podklahového kúrenia, plastových rozvodov, zdravotechniky a kanalizácií.
 • Termomont Dolná Krupá, spol. s r.o. je „ALIANČNÝM PARTNEROM“ Slovenského plynárenského priemyslu.

Termomont má svoju hlavnú základňu zákazníkov v nasledovných odvetviach priemyslu:

 • Plynárenský priemysel
 • Stavebný priemysel

Našou snahou je neustále inovovanie a dopĺňanie technológií výroby a montáže, ktoré otvárajú možnosti pre partnerov, spoločnosť a jej zamestnancov.

Ján Reisinger

konateľ spoločnosti

Projekcia - dodávka - montáž

 • Horúcovodov a parovodov
 • Regulačných staníc plynu
 • Ústredného kúrenia
 • Podlahového kúrenia
 • Plastových rozvodov
 • Zdravotechniky
 • Kanalizácií
 • Plynovodov VVTL, VTL, STL, NTL