Výstavba a rekonštrukcia plynovodov

 • IBV Krížna: prístupová cesta a inžinierske siete, SO - 400 STL plynovod a prípojky
 • BIOGAL Vrbové: obnovenie dodávky plynu
 • Bytové domy Na lúkach Biely Kostol pri Trnave: STL plynovod, VTL plynovod + RS + oplotenie RS + ochrana VTL plynovodu
 • Steel Mont Holíč: realizácia areálových rozvodov vody a plynu vrátena zemných prác, prípojka VTL, prípojka vody, plynu, rozvody úžitkovej a požiarnej vody
 • Nové Mesto nad Váhom, ul. Javorinská: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Nové Mesto nad Váhom, ul. Jánošíkova: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • ul. Hlavná a Strelecká: rekonštrukcia NTL plynovodu a prípojok
 • ul. Mierova, Moyzesova, Suchovská, Osvaldova, Cyrila a Metoda, Ružindolská, A. Kubinu: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • ul. Štúrova, Matúškova, Sadová, Sambucusa: rekonštrukcia STL a NTL plynovodu
 • Hlohovec - zámocký park, obchvat Hlohovca: havarijné rekonštrukcie 2007, ostránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Skalica - ul. Medvova, Blahova, Kráľovská: havarijná rekonštrukcia plynovodov
 • Šelpice: rozšírenie plynofikácie obce, VVTL prípojka plynu, stavebná časť k RS, prípojka NN k RS, STL plynovody
 • IBV Kamenná cesta II: dodávka a montáž STL plynovodu a vodovodu
 • Pieštany - ul. Poštová: havarijné rekonštrukcie 2008, odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Trnava - ul. Mýtna, Orgovánová, Osvaldová, Ružová, Jána Sambucusa, Šrobárová, Strelecká, Suchovská, Bottova, Sv. Cyrila a Metoda, Fraňa Kráľa, Kozácka, Markoviča, Matuškova, Mierova: havarijné rekonštrukcie 2008, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov dopojenia OPZ
 • Piešťany - ul. Royova: havarijné rekonštrukcie 2008, odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Trnava - ul. Tulipánová, Hodžu, F. Urbánka po Hlinkovú, M.Š. Trnavského, Dolné Bašty, Žandova + nám. SNP, Hornopotočná, Ľ. Podjavorinskej, Coburgova, T. Vansovej, Sibírska, Ružindolská, Suchovská, Moyzesova, A. Kubinu, Hlavná, Strelecká, Hollého, Jerichova, Narcisova, Rázusova, Michalská, Horné Bašty, Dolnopotočná: havarijný projekt, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov a dopojenia OPZ
 • Cífer: havarijný stav segmentov na VTL pre RS HYZA a RS Cífer
 • Brodské - ul. SNP, Nábrežná, Hámre, Komenského: havárijné rekonštrukcie 2008, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov dopojenia OPZ
 • Piešťany - ul. Andreja Hlinku: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Piešťany - ul. Pred stanicou, Cintorínska: havarijné rekonštrukcie 2008, odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Pieštany - ul. Kollárova, Zánorského, D. Tatarku: havarijné rekonštrukcie 2008, odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Gbely - ul. Mládeže, Pionierska, Medlenova, Štúrova, Majerská, ČSL Armády, Naftárska, Ružová, Sasinkova, Kolónia, Záhumenice, Halaštava, Hudecova, Družstevná, Potočná, Prof. Čárskeho, Obrancov mieru: havarijné rekonštrukcie 2008, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov a dopojenie OPZ
 • IBV Krížna: prístupová cesta a inžinierske siete
 • RS SACHS, RS TAZ nová, RS Produkter a RS Rozvoj: havarijný stav pri bode napojenia VTL
 • Trakovice - Cífer: havarijné rekonštrukcie 2007, havárijný stav segmentu trasového uzáveru na VTL, DN 300, PN 25, UT 00222
 • Hlohovec - ul. Šoltésovej, Svätopeterská: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • SAMSUNG - Voderady: rozšírenie STL plynovodu
 • Hlohovec - odbočka BEKAERT: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Hrnčiarovce nad Parnou - ul. Hrnčiarska: havarijné rekonštrukcie 2007, rekonštrukcia plynovodu
 • Trnava - ul. Zámočnícka: havarijné rekonštrukcie 2007, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov
 • Gbely - ul. Ružová: havarijná rekonštrukcia plynovodu a prípojok
 • Skalica - ul. Madvova: odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Piešťany - ul. Teplická: havarijné odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu
 • Trnava - ul. Ustianska, J. Hlúbika: havarijné rekonštrukcie 2008, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov
 • Kúty - ul. Kollárova, Továrenská, Štefánikova, Bratislavská: havarijné rekonštrukcie 2008, rekonštrukcia pripojovacích plynovodov dopojenia OPZ
 • Piešťany - ul. Bodona, časť ul. Pod Párovcami: havarijné rekonštrukcie 2008, odstránenie nepriaznivého stavu plynovodu