Vodovody a kanalizácie

 • Amfiteáter Trnava: vodovod, kanalizácia
 • Logisticko dodávateľské centrum PSA Trnava: vodovod, kanalizácia
 • Rodinné a bytové domy Na lúkach Biely Kostol: vodovod, kanalizácia
 • Nájomný bytový dom ul. Františkánska Trnava: zdravotechnika, vodovod, domová kanalizácia
 • Obytný súbor ul. Clementisova Trnava: zdravotechnika, vodovod, domová kanalizácia
 • Bytový dom J. Slottu Trnava: zdravotechnika, vodovod, domová kanalizácia
 • Mozartova ul. Trnava: rekonštrukcia vodovodu
 • Štadión Antona Malatinského Trnava: vykurovanie hracej plochy ihriska
 • GEFCO hala 2 Trnava: zdravotechnika, vodovod, kanalizácia
 • Rodinné domy okres Trnava: voda, domová kanalizácia
 • Kamenná cesta IBV Trnava
 • Dolné Dubové: vodovod Dn110
 • Administratívna budova AGM REAL s bytmi: vodovody, domová kanalizácia
 • Nájomné byty Cífer 9 b.j.: voda, domová kanalizácia, plyn
 • Synagóga Trnava: plyn, voda, kanalizácia, zdravotechnika
 • RIGIPS Slovakia - závody Medzev: voda, kanalizácia
 • Administratívno výrobný areál Slovria Trnava: plyn, voda, kanalizácia
 • IPG Vráble: rozvody vody, vzduchu, areálová kanalizácia
 • SWEEDWOOD Slovakia s.r.o. závod Majcichov: voda, kanalizácia, plyn, dažďová voda
 • Smolenice - Lesná ulica: vodovod
 • IBV PARNAS Biely Kostol
 • VOMET Trnava: dopojenie daždovej kanalizácie
 • Mlyn Suchá nad Parnou: vnútorná kanalizácia, rozvod pitnej a úžitkovej vody
 • Františkánsky kláštor Trnava: vodovod
 • Bytový dom ul. Vajanského Trnava: kanalizácia, vnútorné rozvody