Eurofondy

22.11.2018

Vyhodnotenie (pdf) verejného obstarávania na zákazku: „Nákup technológie pre spoločnosť Termomont Dolná Krupá, s.r.o.“

 

24.10.2018

Výzva (pdf) na predkladanie ponúk na zákazku: „Nákup technológie pre spoločnosť Termomont Dolná Krupá, s.r.o.“

Príloha č.1 - Detailná špecifikácia (pdf)

 


Projektu s podporou ESF pod názvom:

"Zvyšovanie kvality pracovníkov Termomont Dolná Krupá, s.r.o. všeobecným vzdelávaním"

sa zúčastnilo 68 zamestnancov spoločnosti Termomont Dolná Krupá, s.r.o.. Školili sa v kurzoch zaradených do aktivít 1-5:

  • Aktivita 1 - Jazykové vzdelávanie
  • Aktivita 2 - Manažérske vzdelávanie
  • Aktivita 3 - Vzdelávanie v oblasti IKT
  • Aktivita 4 - Vzdelávanie v oblasti kvality
  • Aktivita 5 - Profesijné vzdelávanie

Popis projektu ... (.pdf)

Termomont Dolna Krupa s.r.o. | Európsky sociálny fond
Termomont Dolna Krupa s.r.o. | Sociálna implementačná agentúra
Termomont Dolna Krupa s.r.o. | Zamestnanosť a sociálna inklúzia